Kiállítások Katz, Shlomo A sasnak útja az égen..

Rúth és Boáz

*kép címe

A sorozat harmadik, "Testvériség" című csoportjába tartozik
Rúth könyve elmeséli annak a Juda törzséből származó családnak történetét, amelyik Moáb földjén telepedett le, amikor Judában éhínség volt - és ott a két fiú moábita asszonyt vett feleségül. Amikor az apa, s utána két fia is meghalt, az anya, Noémi két menyével visszatért Juda földjére. Megkisérelte rábeszélni őket, hogy ne kísérjék el Judába, de csak az egyikőjüket győzte meg, hogy maradjon Moáb földjén, a másik, Rúth hajthatatlan maradt:
“Mondta Rúth: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, visszatérve mellőled; mert a hova te mész, megyek én s hol meghálsz, hálok meg én, néped az én népem, istened az én istenem-” (Rúth könyve 1:16)
A szitanyomat Rúth könyvének központi eseményét ábrázolja: Rúth és Boáz találkozását Betlehemben, amely néhány generációval később Dávid király megszületéséhez vezetett.
A történet az aratás idején játszódik: a távolban láthatók az aratók és a jellegzetes, gabonaföldeken előforduló virágok is. Boáz kezében tartja még kaszáját, amikor észreveszi a lányt, amint “szedegetett a mezõn az aratók után” (Rúth könyve 2:3), s gyengéden szóba elegyedett vele. Noémi oldalról figyeli őket kiváncsian és reménykedően.
Shlomo Katz

Rúth és Boáz

50x63,5 cm + a papír széle
48 szín szitázásával készült

Katz, Shlomo Életrajz