Kiállítások Katz, Shlomo A sasnak útja az égen..

Tüzes szekér

*kép címe

A sorozat első, "A Légierõ Dicsõségére" című csoportjába tartozik
A biblia leírása arról, hogy
“.. így fölszállt Élijáhú viharban az égbe” (Királyok Második Könyve, 2:11)
nagyon izgalmas. Élijáhú és tanítványa Elisá együtt sétáltak tudva, hogy Élijáhú nem tér vissza az útról. A komor hallgatást egy csodálatos esemény törte meg: hirtelen megjelent egy tüzes szekér, tüzes lovakkal és Élijáhú felszállt velük. Még a Bibliában is szerepel néhány jelenet annak az erőteljes eksztázisnak a kifejezésére, amit Elisá kiáltása tükröz:
“Atyám, atyám, Izraél szekerei és lovasai!” (Királyok Második Könyve,2:12)

Megpróbáltam átadni ezen drámai esemény csúcspontjának a légkörét, amikor minden tele van mozgással és izgatott várakozással. E célból elkerültem az ornamentikát és más dekoratív elemeket. Elisá fogja Élijáhú köpenyét és úgy néz ki, mint aki Élijáhú után akarna repülni, de közben teste már a föld felé zuhan, miközben Élijáhú köpenye egy tornádó-szerű mozdulattá válik, amelynek belsejében Élijáhú a forgószéllel az égbe emelkedik. A köpeny, ami most összeköti őket, hamarosan Elisá kezében marad. Élijáhúnak éppen csak annyi ideje van, hogy egyik kezével megáldja tanítványát, miközben a másik kezének gesztusával elfogadja sorsát. Az égben lángok jelennek meg, amely a tüzes ló és lovasának alakját formázzák, amely a misztikusan sötét ég irányába vágtat.

A jelenet a Jordán folyó közelében zajlik le, ez látható a kép középső részén, a sivatagos területet a tüskés bokrok és a kopár hegyek jelzik. Jerikó városának házai, amelyet a próféta és tanítványa érintett útja során, bizonytalanul látszódnak a messzeségben.
Shlomo Katz

Tüzes szekér

50x63,5 cm + a papír széle
41 szín szitázásával készült

Katz, Shlomo Életrajz