Kiállítások Katz, Shlomo A sasnak útja az égen..

Salamon ítélete

*kép címe

A sorozat második, "Igazság" című csoportjába tartozik.
A fiatal Salamon király az álmában megjelenő Istentől egyet kért:
“Adj tehát szolgádnak értő szívet, hogy ítélhesse népedet, tudván különbséget tenni jó és rossz között, mert ki győzi ítélni ezt a tömérdek népedet? ” (Királyok első könyve 1; 3:9)
Isten teljesítette kérését. Az elbeszélés egy komoly kihívást jelentő történettel folytatódik, amely megmutatja Salamon igazságosságának erejét: két fiatal anya, kik közül az egyik elvesztette gyermekét, állította, hogy az élő gyermek az övé és a halott gyermek a másiké. Salamon kegyetlen ítélete így hangzott:
“Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok felét az egyiknek és felét a másiknak!” (Királyok első könyve 1; 3:25)
A kép azt a drámai mozzanatot ábrázolja, amikor az őr teljesíteni akarja a király parancsát, felemeli kardját a mit sem sejtő, s az őr szakállával ártatlanul játszadozó gyermek fölé. A két asszony reakciója felfedi Salamon bölcs furfangját: az egyik azonnal feladja “igazát” csakhogy a gyermek életben maradjon, mialatt a másik közönyösen összekulcsolva a kezét, s mondja: “Vágd ketté” - leleplezve ezzel, hogy nem ő az igazi anya. Salamon felemelt keze megállítja az őrt és megakadályozza a kihírdetett ítélet végrehajtását.
A Salamon mögött álló Sába királynő csodálattal szemléli ezt a bölcsességet. Tény, hogy a Biblia nem említi őt ebben a történetben, de az ősi zsidó hagyomány szerint Sába királynő jelen volt ennél az eseménynél.
Az eset a palota falának a közelében játszódik le, megpillanthatjuk egy rövid időre a palota kertjét a benne élő állatokkal és a virágzó vegetációval.
Shlomo Katz

Salamon ítélete

50x63,5 cm + a papír széle
47 szín szitázásával készült

Katz, Shlomo Életrajz