Kozma István

1937 - 2020

Életrajz

1937-ben született  Szatmárnémetiben. 1963-ban végzett a Festészeti és Iparművészeti Akadémián Kolozsvárott, Bene József festőművész irányítása alatt. 1963-tól 1990-ig Nagybányán élt. Résztvett minden jelentősebb csoportkiállításon, külföldi biennálékon és tárlatokon - Németországban, Csehszlovákiában, Izraelben, Kanadában és másutt. Egyéni kiállítása volt minden jelentősebb erdélyi nagyvárosban (Nagybánya, Szatmárnémeti,Kolozsvár, Brassó, Nagyvárad, Csíkszereda) valamint Bukarestben. 
Képei megtalálhatók romániai és magyarországi magángyűjteményekben. 
Művészi munkássága méltó folytatója a Hollósy Simon által megteremtett modern magyar festészetnek.

2012-ben megkapta a  "Magyar Érdemrend Lovagkereszt" kitüntetést.