Csomós Zoltán

1961 -

Életrajz

 

Csomós Zoltán Sárospatakon született 1961 július 11-én. Diplomáját a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán szerezte 1994-ben. Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének  és a  Magyar Grafikusmûvészek Szövetségének, valamint a Kazinczy Társaságnak. 1990-óta rendszeresen kiállít a hazai és nemzetközi grafikai kiállításokon: a Miskolci Grafikai Biennálén, a Budapesti Kisgrafika Biennálén és a Szekszárdi Színesnyomat Kiállításon.
Alkotási módjára jellemzõ a lírai absztrakció természeti formákból leegyszerûsített, az új formaalkotás felé tartó változata. Kettõsség figyelhetõ meg grafikai lapjain. Van egy álomszerû szürreális vonulat a nyomataiban és a  rajzaiban, amelyek a legkülönfélébb technikákkal készülnek. Ezek a figuratív lapok mesélõkedvrõl, a motívumok szimbólumok játékos elrendezésérõl, új összefüggésbe helyezésérõl  szólnak.   Ugyanakkor nagyobb lélegzetû grafikai sorozatai egy-egy hangulatot érzékeltetõ emblematikus munkák, amelyekben a grafika határainak, lehetõségeinek kutatását sejthetjük. 
Az elmúlt években több külfödi grafikai biennálén is szerepelt: Kanagawa Print Exhibition, Japan.  International Graphic Biennial, Macedonia.  Prágai Modern Grafika Kiállítás. Önálló kiállítása volt 1993-ban a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, s még ebben az évben, valamint 2001-ben az encsi Városi Képtárban is. 1999-ben a Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskola Patak Galériájában. 2000-ben a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Artotéka Galériájában, majd 2002-ben ismét. 
Rajzai, metszetei rendszeresen megjelennek a Hitel, a Lyukasóra, a Magyar Napló címû irodalmi és mûvészeti folyóiratokban és az Élet és Irodalomban. Könyvillusztrációkat is készít. Az Encsi Nyári Ifjúsági Szabadiskolában a grafikai szekciót vezeti 1998- óta.
Fontosabb díjak: Tapolcai Kisgrafikai Kiállítás, 1990-ben, Zempléni Nyári Tárlat  Sátoraljaújhely város díja. Szõnyi István Alapítvány díj 1994-ben. Barcsay emlékérem 1995-ben. A Miskolci Téli Tárlat egyik díja 1996-ban, 2000-ben a Zempléni Nyári Tárlat egyik díja.